راه اندازی


این شرکت با بهره مندی از توان کارشناسان مجرب در زمینه سیستم اعلان و اطفاء اتوماتیک، آمادگی خود جهت نصب و راه اندازی سیستم های اعلان و اطفاء حریق تامین شده توسط شرکتهای خارجی SILVANI و SCAME و SANCO و MINIMAX و NOTIFIER فعال در صنعت کشورمان را اعلام میدارد.

 

کمک در نصب راه اندازی تست و کالیبراسیون عیب یابی