اطفاء حریق

 

 

 • سیستم دلیوژ ولو (Deluge Valve)
 • سیستم اسپرینکلر (Sprinkler)
 • سیستم فوم (Foam)
 • سیستم اطفاء گازی (Gaseous)
 • سیستم پودر خشک (Dry Powder)
 • سیستم غبار آب (Wtaer Mist)
 • کپسول های پورتابل اطفاء حریق
 • مونیتورهای آب و فوم
 • هایدرانت و فایرکابینت
 • ماشین آلات آتش نشانی و لوازم جانبی

 

 • سیستم دلیوژ ولو (Deluge Valve)

  سیستم های دلیوژ عموما با فشار ثابت آب در مسیر پایپینگ و در قست UpStream همراه میباشند که با تخلیه یکباره حجم زیادی از آب از طریق نازلها، تجهیزات مورد حفاظت را در اسپری آب غرق مینماید. هدف از نصب این نوع سیستم در بیشتر موارد خنک کردن تجهیزات بوده و همچنین جهت اطفاء حریق هم استفاده می شود. این سیستم دارای دو بخش مهم میباشد: یکی شیر دلیوژ که مسئولیت باز کردن مسیر جریان را دارد و نازل ها که مسئولیت ساخت اسپری و پاشش جهت دار آب را برعهده دارند.

 

 • سیستم اسپرینکلر (Sprinkler)

  این سیستم عموما جهت اطفاء حریق در محیط های بسته و انبارها مورد استفاده قرار می گیرد و عموما با نازل هایی که مجهز به حباب جیوه هستند همراه می باشند که با ترکیدن حباب های مذکور در یک دمای مشخص، فوران آب صورت میگیرد . این سیستم نیز دارای دو بخش اصلی می باشد : شیر اتوماتیک که وظیفه باز نمودن جریان آب را داراست و نازل ها که وظیفه اطفاء حریق در محل های وقوع آن را دارند .

 

 

 • سیستم فوم (Foam)

  این نوع سیستم عموما جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال استفاده می شود . سیستم اطفاء فوم اتوماتیک مانند سیستم های قبل دارای دو بخش اصلی میباشد که یکی شیر اتوماتیک اصلی و دیگری نازل (افشانه کف ساز) می باشد . کف تولید شده از مخلوط آب و فوم حاصل می شود که بسته به مورد و نوع فوم متفاوت خواهد بود .

 

 • سیستم اطفاء گازی (Gaseous Extinction)

  این سیستم شامل سه گروه میشود:

  • سیستم CO2
  • CLAEN AGENTS شامل FM200 و HFC125
  • INERT GASES شامل IG01 و IG55 و IG100 و IG541

 سیستم های گازی عموما جهت اطفاء حریق بدون افزودن ماده موثر جامد یا مایع در فضاهای بسته صورت می گیرد که این ماده موثر گازی با تخلیه در فضای دچار حریق، درصد غلظت اکسیژن در فضا را کاهش داده و عملا ادامه حریق را ناممکن میسازد

 

                   

 

 • سیستم پودر خشک (Dry Powder)

  سیستم های پودر خشک عموما در مکانهایی که با خطرهای غیر متعارف همراه هستند استفاده می شود . آتش سوزی های گازی و مکانهایی که با خطر الکتریسته همراه هستند را می توان نمونه هایی از بکار گیری این سیستم عنوان نمود .

 

 

 • سیستم غبار آب (Water Mist)

  غبار آب در این سیستم توسط فشار زیاد نیتروژن ایجاد شده و همزمان میزان اکسیژن را در فضای مورد استفاده کاهش داده و در عین حال عمل خنک کنندگی را انجام می دهد.

  این نوع سیستم با توجه به کم خطر بودن و کاهش اثرات مستقیم آب مایع در موارد مختلف قابل استفاده می باشد که می توان به استفاده از آن در دفاتر، تجهیزات خاص الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورماتورها اشاره نمود.

                               

 

 • سیلندر یا کپسول های پرتابل

        سیلندرهای پرتابل بعنوان سریعترین روش غیراتوماتیک خاموش کردن حریق بشمار میروند و شامل :

 • سیلندر CO2
 • سیلندر پودری خشک
 • سیلندرهای فوم