نرم افزار

     

 

 

برای سیستم های اعلام حریق سه دسته نرم افزار وجود دارد.

1- نرم افزارهای راه اندازی (اکثر پنل ها بدون نرم افزار هم از طریق خود پنل امکان برنامه ریزی های ساده و اولیه را فراهم می سازند. اما این کار اغلب زمانبر و طاقت فرسا می باشد. اکثر شرکت ها نیز برخی از قسمت های برنامه ریزی را تنها از طریق نرم افزار ممکن ساخته اند. برخی از پنل ها برای برنامه ریزی نیاز به دانگل های نرم افزاری و سخت افزاری دارند. مغمولا پیش نیاز نرم افزارهای راه اندازی Firmwareها هستند که به نوعی رابط بین نوع سخت افزار و ورژن نرم افزار میباشند)

2- نرم افزارهای مانیتورینگ یا HMI که با دریافت اطلاعات از پانل فایرآلارم و تطبیق آن بر روی صفحات گرافیکی مربوط به هر زون ، تشخیص وضعیت موجود را برای اپراتور تسریع میسازند. 

3- نرم افزارهای طراحی (مانند نرم افزارهای محاسبات مقادیر گاز اطفاء کننده در سیستم های اطفاء گازی و نرم اقزار محاسبات هیدرولیکی پایپینگ سیستم اطفاء آب یا فوم و نرم افزارهای طراحی تجهیزات روی لوپ و ... )

 

برخی از نرم افزارهای پنل های موجود در بازار به شرح ذیل می باشند:

Detectomat (Icheck)

Siemens (Algoworks, Advancis, Siwenoid)

Fenwal (Prescab, Pro1019)

Inim (Smartleague, Smartlook)

Airsense (remote, PSCAD)

Notifier (PK6000, Verifier Tools)

Teletec (ProsTE, OBSERVER)

NSC (NSC Configuration)

Minimax(MxSysCon)

Sanco S.p.A (ProFB)

Scame S.r.l (ProS81)

Zeta (Premier AL)

LST(Siwenoid)

 

 

 

تهیه نرم افزارهایی که در زیر لینک برند مربوطه قرار داده شده است، از طریق ثبت درخواست از منوی "درخواست کالا" امکان پذیر است.