آموزش

 

واحد آموزشی این شرکت با بهره گیری از توان تخصصی و علمی کارشناسان با سابقه با هدف مطالعه، مشاوره، بررسی، آموزش و معرفی برترین های سیستم های ایمنی و اعلان و اطفاء حریق، گام به عرصه پروژه های صنعتی پیشرفته و ساختمانی کشور نهاده و با اتکا به تکنولوژی روز و تجربیات بنیانگذارانش آغاز به کار نموده است که با بکارگیری توانمندی های حرفه ای و تجربیات گسترده تیم کارشناسی و با استفاده از فناوری های پیشرفته روز قابلیت ارائه خدمات آموزش، طراحی، مشاوره، نظارت در زمینه سیستم های اعلان و اطفاء حریق اتوماتیک صنعتی و معرفی برترین های این صنعت در حوزه مجازی را به شرح ذیل دارا می باشد :

آموزش نصب و راه اندازی و عیب یابی سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر هوشمند.

آموزش سیستم های اطفاء حریق اسپرینکلر و فوم.

آموزش سیستم های اطفاء حریق گازی FM200 و IG .

آموزش سیستم اطفاء حریق گازی CO2 .

و همچنین آموزش مهارت تعمیر و نگهداری انواع سیستم های اعلان و اطفاء حریق.